FAQ

 

Hvis du vil stille et spørgsmål, kan du gøre det her.

 

Q: Hvis Lysdioder kun udsender lys i et meget smalt område af spektret hvordan kan det så være at man kan få hvide og pink lysdioder, de udsender jo lys i flere forskellige farver?
A: Hvide og pink lysdioder er faktisk blå lysdioder, men med et lille fosforlag henover diodechippen som laver noget af det blå lys om til en anden farver og den farve tilsammen med den blå giver en helt tredje farve, f. eks. I hvide lysdioder laver fosforlaget noget af det blå lys om til gult lys, og tilsammen opfatter vores øjne det blå og gule lys som hvidt.

Man kan sige at fosforlaget nedsætter energien i nogle af fotonerne så de får en højere bølgelængde, da fotonens energi er omvendt proportional med dens bølgelængde.

 
Q: Jeg har en grøn og rød lysdiode, de har fuldstændigt samme data på nær bølgelængden, hvordan kan det være at lyset fra den grønne ser kraftigere ud end fra den røde?
A: Det er fordi vores øjne er mest følsomme overfor lys i det grønne spektre af lyset, mens at når vi bevæger os længere op eller ned af spektret så falder følsomheden i vores øjne. Det skal siges at selve måleenheden candela(Cd) er en antropisk måleenhed, hvilket vil sige at den tager højde for vores øjnes følsomhed til en hvis grad(den tager udgangspunkt i den bølgelængde vores øje er mest følsomt for), men det gør den samtidig også upræcis da bølgelængden kan godt kan variere fra diode til diode og alt efter strømmen og spændingen igennem den. Det gør det også til en større videnskab at finde den præcise candela angivelse for en hvid lysdiode.
 
Q: Hvorfor skal jeg skifte formodstanden i udstyr hvor jeg vil sætte en lysdiode af en anden farve i?
A: Fordi lysdioder ikke kræver den samme spænding, f.eks. kan en blå lysdiode kræve helt op til 4,6V i forsyningsspænding, mens en rød helt ned til 1,1V. Så hvis man skal skifte en rød ud med en blå i noget udstyr er man nødt til at finde formodstanden og skifte den med en af en mindre værdi.
 
Q: Jeg har to lysdioder som er ens på nær sprednings vinklen, den diode som har den største sprednings vinkel ser ud til at give mere lys end den med den smalle sprednings vinkel, hvordan hænger det sammen?
A: Fordi at måleenheden candela, angiver lysstyrken i en given retning af en lyskilde, hvilket vil sige at hvis du har en lysdiode som er angivet til en spredningsvinkel på 30grader og 1000mcd, så vil den samlet give lige så meget lys som en lysdiode angivet til 60grader og 500mcd, da den sidstnævnte spreder lyset mere.