Blæser/pumpe stop indikation og nedlukning af computer ved stop eller for høj temperatur.

 

Her kan du se nogle små sikkerhedskredsløb til overclockede eller andre højt ydende computere, softwaremæssigt kan man gøre det samme i windows med forskellige programmer, men de vil aldrig være 100% pålidelige som hvis man lavede samme funktioner hardwaremæssigt som her da mange faktorer kan påvirke software og forhindre det i at virke efter hensigten, specielt hvis computeren er ustabil pga. for høj temperatur. Pålideligheden er der mange der sætter pris på ved overclocking hvor en CPU meget hurtigt kan brænde af hvis kølingen svigter og specielt ved peltierkøling hvor computeren bogstavelig talt kan nedsmelte.

 Vcc: 12Vdc
R1: 2Kohm
R2: 10Kohm
R3: 1Mohm
R4: se tekst
R5: 1Mohm
R6: 10ohm
D1 og D2: 1N4148
C1: 10uF
C2: 220uF
LED: alm. rød(hvilken som helst farve lysdiode kan bruges, se tekst)
T1 og T2: BC546
FET: 2SK941
 

Kredsløbet virker ved at signalet kommer ind igennem C1 som filtrerer alt DC fra , signalet vil så åbne for mosfet'en som trækker R2 og C2 til stel igennem R6. Hvis signalet forsvinder fra blæseren eller pumpen, vil Mosfet'en lukke og nu begynder C2 at lade op igennem R2, når C2 når op på sammen spænding som de 4 diodestrækninger D1, D2, T1 og T2= 2,4V vil  T1 og T2 som sidder i en darlington kobling begynde at lede og lysdioden LED vil lyse.

For at finde R4 som er formodstanden til lysdioden er vi nødt til at tage højde for diode strækningerne i T1 og T2, så formlen kommer til at se sådan her ud: (Vcc-(T1Vce+T2Vce))-VLED/ALED = (12-(0,6+0,6))-1,8/0,02=450ohm.

Indgangen skal man tilslutte blæseren eller pumpens signal ledning der som regel er gul på de fleste pumper og blæsere med 3 ledninger, man kan sagtens også få rpm udlæsning på f.eks. bundkortet samtidig, man skal bare sørge for at signal ledningen går både til bundkortet og til kredsløbet. Jeg har desuden brugt en mosfet i indgangen af 2 grunde, den ene er at man får en høj indgangs inpendans så indgangen så den bliver rimelig følsom, den anden grund er at hvis blæseren ar været stoppet og strømmen har været slukket til kredsløbet, vil der ligge en spænding over C2 og hvis så man slutter strøm til kredsløbet igen og blæseren nu køre, vil mosfet'en kortslutte C2, dette kan godt give en stor peak strøm som vil kunne brænde en alm. transistor af, desuden begrænser R6 peak strømmen til max 1,2A som er inden for mosfet'ens grænser.

Sensor udgangen er til det næste kredsløb, som vil kunne lukke computeren ned når den får et signal ind.Vcc: 12Vdc
R1: 100Kohm
R2: 100Kohm
R3: 10Kohm
R4: 1Mohm
R5: 390ohm
R6: 330ohm
R7: 100Kohm
R8: 10Kohm
R9: 10Kohm
R10: 10ohm
D1, D2, D3, D4, D5 og D6: 1N4148
C1: 10uF
C2: 330uF
C3: 10nF(keramisk)
C4: 1uF
LED: alm. rød lysdiode
T1, T2, T3 og T4: BC546
FET: 2SK941
IC1: NE555 timer
IC2: PC829 optokobler
 

Først skal det lige siges at for at kredsløbet skal virke efter hensigten, skal windows være sat til at gå i dvale når man trykker på power knappen i windows strømstyring, desuden er der nogle bundkort hvor man i bios skal indstille hvordan power knappen fungere, og den skal være sat til ligesom den er standart på de fleste bundkort til at slukke for computeren når man holder den inde i 3-4sekunder.

Kredsløbet virker ved at når der kommer en spænding ind på T1 og T2 igennem D1, D2, D3 og R1 åbner de for strømmen igennem kredsløbet det vil aktivere 2 timere, den ene som består af IC1, C1, C3, R7 og R8, der vil udsende impulser hvert andet sekund til T3 og T4 som sender impulserne videre til LED og IC2 som er en optokobler, IC2 vil så kortslutte udgangen i impulser og det vil virke lige som hvis man trykkede kortvarigt på power knappen og computeren vil begynde at sætte windows i dvale.
Den anden timer som består af R2 og C2, er en sikkerheds timer, den virker ved at C2 langsomt vil blive ladet op igennem R2 og når C2 når en spænding over 2,4V vil den åbne permanent for T3 og T4 det vil få IC2 til at kortslutte udgangen permanent, og det vil svare til at man holder power knappen inde, og efter 3-4 sekunder vil computeren slukke. Tiden før det vil ske er ca. 20-30 sekunder, man kan skifte C2 ud en som har en lavere eller højere værdi, hvis man ønsker en lavere eller en højere forsinkelse før at computeren bliver tvunget til at slukke.

Mosfet'en, C4, R3, R9 og R10, søger for at C2 vil blive afladt når strømmen bliver tilsluttet kredsløbet. Det virker ved at hvis der er noget strøm tilbage i C2, så vil C4 begynde at lade op igennem R9, det vil trække gate på mosfet'en imod forsyningsspændingen i kort tid, hvilket vil få den til at aflade C2 igennem R10. R3 sidder der for at søge for at C4 er afladt når der ikke er noget strøm i kredsløbet.

Man kan selv bestemme hvor mange sensorkredsløb man vil sætte til, det eneste man skal er at sætte en diode mere til ligesom D1, D2 og D3 og så har man en indgang til.

Selve udgangen sættes til bundkortet parallelt med power knappen.

Hvis man nu ønsker at kredsløbet også skal lukke computeren ned ved en for høj temperatur, kan man sætte kredsløbet herunder til en af sensor indgangene.

Vcc: 12Vdc
R1: 4,7Kohm
R2: 10Kohm
P1: 200Kohm(multiturn)
NTC: 10Kohm
T1 og T2: BC546
 

Kredsløbet virker ved at så længe at spændingen er over 1,2V på base af T1 og T2 vil de trække udgangen til jord, hvis temperaturen på NTC modstanden stiger over en indstillet værdi, vil spændingen falde under 1,2V på base på T1 og T2 vil de lukke og udgangen vil være koblet til 12Vdc igennem R2.

På P1 kan man indstille hvilke temperatur kredsløbet skal give signal ved. Den letteste metode er nok at koge noget vand og hælde det op i en skål, og måle temperaturen med et termometer. Når temperaturen er nede på den temperatur man vil have kredsløbet til at give signal ved, indstiller man det så det lige akkurat giver 12V ud ved den temperatur. Når temperaturen på vandet er et par grader under den ønskede temperatur, tjekker man efter igen og indstiller så der kun er ca. 1,2V på udgangen. Man kan gentage hele proceduren igen for at tjekke at kredsløbet er indstillet rigtigt.

Hvis man bare vil bruge temperatur sensoren til en simpel indikator af hvornår temperaturen er over en indstillet værdi, kan man bruge den sammen med kredsløbet her under.

Vcc: 12Vdc
Rled: kommer an på lysdioden
D1 og D2: 1N4148
LED: hvilken som helst lysdioden
T1: BC546

 

Kredsløbet er en simpel LED driver, når der kommer en spændingen ind på basen åbner T1 for strøm igennem lysdioden og dens formodstand.

For at finde ud af hvordan du finder formodstanden til en lysdioden kan du kigge her>

< Tilbage til sidste side.