Blæser temperatur styring

 

Her kan du se et simplet kredsløb til at styre 12V blæsere efter temperatur til f.eks. computere m.m.

 

Vcc: 7-30Vdc
R1: 330Kohm
R2: 100ohm
R3: 100Kohm
R4: 100Kohm
R5: 10Kohm
P1: 10Kohm
P2: 5Mohm
NTC: 10Kohm
C1: 10uF 50V
C2: 10uF 50V
D1: 1N4007
U1: LM78L05
FET: IRF3703
IC1: LM258

 

Ovenstående kredsløb fungerer som en temperaturstyret kontakt, som feks. kan tænde for en 12V eller 24V blæser når temperaturen kommer over en fastsat temperatur og slukke for den igen når temperaturen falder under en anden fastsat temperatur. Hele kredsløbet fungerer reelt som en komperator med hysterese.

For at justere kredsløbet er det lettest hvis man først skruer P1 helt imod 5V og P2 skruer man helt i bund så den udgør lavest muligt modstand. Så varmer man noget vand op til den ønskede temperatur og stikker NTC modstanden ned i vandet (husk at isolerer NTC modstanden så den er vandtæt) sammen med et termometer så man kan tjekke temperaturen. Når vandet har den ønskede temperatur skruer man langsomt ned for P1 indtil blæseren starter. Nu lader man vandet køle af indtil det når den temperatur blæseren skal stoppe ved og så skruer man langsomt op for P2 indtil blæseren slukker.

Vcc: 12Vdc
R1: 220Kohm
R2: 22Kohm
R3: 10Kohm
R4: 10Kohm
R5: 100ohm
R6: 500ohm
R7: 22Kohm
P1: 10Kohm(multiturn)
P2: 10Kohm(multiturn)
D1: BAT85
D2: BAT85
D3: BAT85
D4: BAT85
D5: 1N4007
C1: 220uF
C2: 100nF
C3: 330pF
C4: 47uF(se tekst)
NTC: 10Kohm
FET: IRF3703 (N-channel)
IC1: LM393
 

Det ovenstående kredsløb er en såkaldt PWM(Pulse Width Modulation) temperatur regulator, den virker ved at den ene komperator i IC1 som består af 2 præcisions komperatore, laver en savtak frekvens som kommer over i den anden komperator, som så sammenligner signalet med reference spændingen som er temperatur afhængig pga. NTC modstanden. Alt efter hvad reference spændingen er bliver pulsen som tænder og slukker for mosfet'en enten bredere eller smallere og på den måde får blæseren større eller mindre strømpulser. Ideen ved PWM regulering er at i stedet for at afsætte den effekt i mosfet'en som ikke bliver afsat i blæseren, så giver man her blæseren fuld spænding hele tiden, men i impulser som er bredere hvis den skal køre hurtigt eller smallere hvis den skal køre langsomt, det vil sige at der teoretisk ikke ligger en spænding over mosfet'en og derfor bliver der heller ikke afsat nogen effekt i den, men i den virkelige verden vil der dog altid ligge en lille spænding over den(hvilket afhænger af mosfetens RDSon modstand), men den er ikke særlig stor, så effekt tabet i den er minimalt.

Der er indsat en såkaldt kickstart kondensator C4 over NTC modstanden som sørger for at blæseren får fuld spænding i nogle sekunder efter at forsyningsspændingen er tilsluttet til kredsløbet, hvis blæsere alligevel skulle have svært ved at starte ved lav temperatur, så prøv at ændrer denne til 470uF, vær dog opmærksom på at selve regulering vil reagerer langsommere på temperatur ændringer, hvilket dog somregel ikke er noget problem under alm. drift. Men vær opmærksom på det under indstilling af min og max temperaturen. C4 kan godt undværes, bare vær sikker på at P1 er indstillet så blæseren altid kan starte.

Ligesom ved det første kredsløb kræver det noget justering til det formål man ønsker at bruge det til, og det foregår igen på P1 og P2 som jeg igen anbefaler er multiturn trimmer. På P1 sætter man igen den mindste temperatur blæseren skal køre ved, og på P2 sætter man den højeste temperatur blæseren skal køre ved. Det anbefales at man først skruer P2 helt i bund, og justerer P1 så blæseren lige akkurat starter imens at NTC modstanden feks. er i køleskabet. Derefter justere man P2 imens at man varmer NTC modsanden op til den temperatur man vil have blæseren til at køre ved max omdrejninger.

Et stort problem med PWM regulering er at blæseren kan begynde at udsende en irriterende hyletone, når den køre ved lav hastighed, pga. den frekvens man bruger til at regulere den med. Hvis dette er tilfældet så prøv at ændrer C3 til 100pF, så vil kredsløbet køre ved en frekvens på 45-50Khz hvilket burde være et godt stykke over det hørbare område.

Kredsløbet skulle gerne bruge under 20mA i drift og kan styrer blæsere med en samlet strøm på 10-20A kontinuerligt uden køling af den brugte mosfet. Man kan sagtens bruge en anden mosfet hvis man ønsker det, feks. en IRF510.

< Tilbage til sidste side.