Formodstande.

 

Her kan du se nogle formler udregnings eksempler på formodstande osv. Desuden skal du være velkommen til at sende mig en mail, hvis du skal have hjælp til noget du ikke kan finde ud af eller er i tvivl om.

 

Ohms lov>

Udregning af formodstande>

Udregning af formodstand ved seriel og parallelforbindelse>

Farvekoder på modstande>

 

 

Hvad er en modstand?

En modstand er et komponent som yder en hvis modstand i et elektrisk kredsløb. Hvis vi sammenligner en vandslange med en ledning og vandet der løber i slangen med strømmen som løber i ledningen, så kan vi sammenligne en modstand med en prop hvor der er et lille hul i. Hvis vi sætter proppen i enden af slangen hvor vandet løber ud, vil den yde en modstand så der ikke løber lige så meget vand ud af slangen. Det er det samme der sker med strømmen. Modstanden begrænser strømmen der løber i kredsløbet. I forbindelse med lysdioder bruger man modstande til at begrænse strømmen til dioden, ved en forsyningsspænding som er højere end hvad dioden er lavet til, hvis ikke man brugte en formodstand ville dioden trække meget mere strøm end den er konstrueret til og dermed brænde af.

 

 

Ohms Lov:

V = Spænding - Volt

I = Strøm - Ampere

R = Modstand - Ohm(Ω)

Spænding = Modstand x Strøm - V = Ω x A

Modstand = Spænding / Strøm - Ω = V / A

Strøm = Spænding / Modstand - A = V / Ω

Til top> 

 

Udregning af formodstand:

Mange folk kender ikke ohms lov eller ved ikke hvordan de skal udregne formodstanden til deres lysdioder, så det har jeg tænkt mig at forklare og vise her.

V = Spænding

I = Ampere

R = Modstand

Hvis vi siger at LED1 er en blå lysdiode på 3,8V og skal have 20ma og jeg vil tilslutte den til 5Vdc (dc står for jævnspænding eller Direct Current som det hedder på engelsk), så har jeg brug for en formodstand til at begrænse strømmen igennem den til de 20ma, ellers vil den brænde af.

For at finde værdien på den modstand bruger vi ohms lov som siger: At spænding divideret med ampere er lig med modstand. Spændingen er den spænding som skal ligge over modstanden da det er dens værdi vi skal finde, så den skal vi først finde ved at sige: Forsynings spændingen(5V) minus spændingen som ligger over dioden (3,8V) hvilket giver os en spænding over modstanden som hedder 1,2V. Spændingen over modstanden dividerer vi med strømmen, som skal gå igennem kredsløbet (20ma), for at få modstandsværdien: 1,2V/0,02A=60ohm (husk at vi skrev milliampere, når vi skal regne med tallet omregner vi det altid så vi får det i ampere, og en milliampere er en tusindedel ampere). Nu er der ikke en modstand med en værdi på 60ohm i den normale E12 modstandsrække, så derfor tager vi den som ligger tættest på som hedder 56ohm.
Normale modstande kan alligevel svinge 5% i værdi så det gør ikke noget at den værdi man vælger, ligger nogle ohm fra det man har regnet sig frem til.

Selve formlen kommer til at se sådan ud: Vdc-VLed1/ILed=R1

Til top>

 

Udregning af formodstand ved dioder i serie- eller parallelforbindelse:

Hvis man gerne vil sætte flere dioder af samme type til en højere spændingskilde f.eks. 20Vdc kan det være en fordel at sætte dem i serie. På den måde kan man nøjes med en formodstand til alle dioderne.

Udregningen foregår næsten på samme måde, bortset fra at her skal vi lægge alle diodernes spændinger (3,8V) sammen da de sidder i serie: LED1+LED2+LED3=11,4V.

Igen skal vi finde spændingen over formodstanden: 20Vdc-11,4V=8,6V.

Strømmen i kredsløbet er ikke ændret pga. at de er serie forbundet, så for at finde værdien af modstanden bruger vi igen samme fremgangsmåde som ved en enkelt diode: 8,6V/0,02A=430ohm.

Selve formlen kommer til at se sådan ud: Vdc-(Led1+Led2+Led3)/Iled=R1

Man skal dog være opmærksom på om formodstanden kan klare den effekt der bliver afsat i den, og den finder man ved at sige: Spændingen over modstanden gange med strømmen der løber igennem den eks: 8,6Vx0,02A=0,172Watt

Hvis man derimod har en lav spændingskilde f.eks. 7Vdc og man ønsker at sætte flere dioder af samme type sammen, men stadigvæk kun ønsker en formodstand, kan man forbinde dem parallelt.

For at finde modstanden skal vi nu ligge strømmen som dioderne trækker sammen, da de nu sidder parallelt: ILed1+ILed2+ILed3=60ma.

Igen skal vi først finde spændingen over modstanden: 7Vdc-3,8V=3,2V.

For at finde modstandsværdien skal vi bruge samme fremgangsmetode som ved en enkelt diode: 3,2V/0,06A=53,333ohm.

Selve formlen kommer til at se sådan ud: Vdc-VLed/(ILed1+ILed2+ILed3)=R1

Igen skal man være opmærksom på at man bruger en modstand som kan klare effekten som bliver afsat i den: 3,2Vx0,06A=0,192Watt

Til top>

 

Farvekode for modstande E12 rækken:

Båndfarve: 1. Bånd 2. Bånd 3. Bånd (Decimal multiplikator) 4. bånd Tolerance ±
Sort   0 ×100  
Brun 1 1 ×101 1% (F)
Rød 2 2 ×102 2% (G)
Orange 3 3 ×103 3%
Gul 4 4 ×104 4%
Grøn 5 5 ×105  
Blå 6 6 ×106  
Violet 7 7 ×107  
Grå 8 8 ×108  
Hvid 9 9 ×109  
Guld     ×0,1 5% (J)
Sølv     ×0,01 10% (K)
Ingen farve       20% (M)
Eksempeler:

Brun, sort, orange, guld = 10kΩ, 5%
Gul, violet, sort, orange, brun = 470kΩ, 1%

Til top>